Pogovor: Odsluženi?

Petek, 29. september 2023 _ 18:00

Odsluženost je izrazito človeški problem. V naravi ni odsluženosti. Z vsakim koncem se prične nov začetek. Industrializacija in predvsem masovna proizvodnja pa sta izrazito pospešili kreacijo novega – in s tem “odsluženost” starega – prostorov, predmetov, idej, običajev. Del teh razglasimo za dediščino, del za odpadke. Pa lahko odsluženi postanejo tudi ljudje?

Pogovarjali se bomo z:

  • Sergej Hvala – Sneti
    Idrijčan se je podpisal pod množico recenzij računalniških iger, bil soustvajalec revije Joker, danes pa prevaja fantazijsko književnost, posoja glas animiranim likom in oblikuje nove igre.
  • Primož Krašovec
    Sociolog kulture, ki secira zgodovino ekonomije, ideologije, države in kapitalizma ter razume, kam pelje “odvečnost vse večjega dela prebivalstva”.

S sogovornikoma se bo pogovarjal Matevž Straus, sociolog in urbanist,  direktor zavoda ID20 in vodja projektov digitalizacije kulturne dediščine v podjetju Arctur.