Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Razstava Ariadnina nit

Razstava Ariadnina nit

Razstava čipk eksperimentalne skupine Čipkarske šole Idrija v sobivanju z rudniškimi stroji in napravami Mestnega muzeja Idrija v jašku Frančiške

Časovnica:

24.9. in 25.9. od 10.00 do 22.00;
26.9.-3.10. od 15.00 do 20.00,
za skupine po dogovoru tudi izven odpiralnega časa

Lokacija:

Kleyeva črpalka, Zbirka rudniških strojev in naprav

Organizator:

Mestni muzej Idrija