Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Odprtje razstave Ariadnina nit

Odprtje razstave Ariadnina nit

Razstava čipk eksperimentalne skupine Čipkarske šole Idrija v sobivanju z rudniškimi stroji in napravami Mestnega muzeja Idrija v jašku Frančiške

Časovnica:

24.9. od 17.00 do 17.30

Lokacija:

Lokacija: Ploščad ali Kleyeva črpalka

Organizator:

Mestni muzej Idrija