Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Območje jaška Frančiške se predstavi

Območje jaška Frančiške se predstavi

  • Dvorišče jaška Frančiške – prikaz merjenja vsebnosti živega srebra v zraku s prenosnim merilnim instrumentom Lumex RA-915 in meritev premikov terena nad idrijskim rudiščem z nivelmanom in teodolitom
  • Strojnica jaška Frančiške – projekcija kratkih filmov Ohranjeni spomini Idrije in njenih prebivalcev, D. Moravec, M. Mrak
  • Dovozišče jaška Frančiške – prikaz animacije Jaški in dvigovalne naprave skozi stoletja
  • Rudniška geološka zbirka – predstavitev zbirke cinabaritnih rud, mineralov in kamnin
  • Rudniška knjižnica – maketa rudnika, prikaz animacije Rudnik skozi stoletja
  • Ekološki laboratorij – ogled prostorov in prikaz filma o Eschka analizi

Aktivnost je del Odsevov srebrnega časa – dnevov živega srebra: Idrija – Okolje, v katerem živimo.

Časovnica:

24.9. od 16.00 do 18.00

Lokacija:

Lokacija: različni prostori na območju jaška Frančiške

Organizator:

CUDHg Idrija